Sídlo firmy:

Brůha a Krampera Architekti, spol. s r.o.
Vodní 12/42
370 06 České Budějovice 5
IČ: 03184439

DS: 7gykhnq

 

ing. arch. Jiří Brůha:

t:  +420 602 424 594
e: bruha@bkarchitekti.cz

ing. Václav Krampera:

t:  +420 723 116 351
e: krampera@bkarchitekti.cz

telefon 387 425 213

 telefon725 052 444

email info@bkarchitekti.cz

Pozorovací věž v ptačí oblasti českobudějovické rybníky

Architektonická studie Zvolené místo pro umístění pozorovací věže se nachází na severním okraji areálu Nové Dvory, který je - díky pivovaru Kněžínek - častým cílem pěších i motorizovaných návštěvníků a především cyklistů. Z hlediska širších vztahů se jedná o území ležící severně od Haklových Dvorů mezi Starohaklovským a Starým houženským rybníkem, na západ od přírodní rezervace Vrbenské rybníky, která je chráněna především jako rozsáhlé hnízdiště ptáků a oblast výskytu chráněné flóry. Základním principem řešení je jednoduchý vertikálně orientovaný hranol se základnou o velikosti 5,3 x 5,3 metru a výšce 15 metrů. Nosný systém je založen na čtyřech čtveřicích svislých dřevěných sloupů procházejících od paty věže až k jejímu vrcholu. Mezi sloupy je asymetricky umístěno zalomené schodiště propojující celkem pět výškových úrovní (hlavních podest z fošen) s možnostmi výhledu. Hlavní pozorovací úrovně se nacházejí na horním ochozu (úroveň 12,815m) a horním patře i(úroveň 9,365m).
Obrázek realizace Obrázek realizace Obrázek realizace Obrázek realizace Obrázek realizace Obrázek realizace Obrázek realizace Obrázek realizace

Copyright 2014 partesgroup.cz